Teknologia

Käytämme tuotannossamme useita ominaisuuksiltaan erilaisia raaka-aineita, ja voimme asiakas- sekä projektikohtaisesti valita käytettävät materiaalit ja varmistaa näin kestävät ja pitkäaikaiset ratkaisut. Muovityö Hiltunen Oy:n erityisosaamista ovat kesto- ja lujitemuovin yhdistelmärakenteet, joissa yhdistyy näiden eri materiaalien edut, kemiallinen kestävyys ja mekaaninen lujuus, eri teollisuuden alojen tarpeisiin.

Oikeilla materiaaleilla saavutetaan kestävät tuotteet

Kestomuovi

Kestomuovi kestää erittäin hyvin kemikaaleja, sillä on pitkä käyttöikä ja hyvä kulutuskestävyys.

Lujitemuovi

Lujitemuovi on komposiittimateriaali, jossa on rakennetta vahvistava lujitekuitu ja kuituja toisiinsa sitova muovi.

Yhdistelmärakenne

Yhdistelmärakenteissa yhdistetään kestomuovien edut ja lujitemuovien mekaaninen lujuus.

Valmistusmenetelmät

Monipuoliset ja jatkuvasti kehitettävät valmistusmenetelmät

“Yhteistyö on ollut hyvää. Saatoimme luottaa Muovityön tietotaitoon valittaessa hankittavien tuotteiden raaka-aineita. Olemme olleet tyytyväisiä tuotteiden laatuun ja rakenteiden toimivuuteen. Kunnossapitotarpeisiin olemme saaneet Muovityö Hiltuselta
miehen töihin aina, kun yhteyttä on otettu. Muovityö Hiltusen tuotteiden hinta–laatusuhde on ollut kohdallaan ja palvelut toimivat. Palvelut on saatu samalta toimittajalta, ja yhteistyö on ollut mutkatonta alusta alkaen. Positiivisena asiana voidaan mainita myös se, että Muovityössä
ollaan kiinnostuneita kokeilemaan myös uusia, “eksoottisempia” rakenteita ja vamistusmenetelmiä.”

Ekokem Oy Ab, Riihimäki